Υπηρεσίες Καθαρισμού – Βιολογικοί Καθαρισμοί

Υπηρεσίες Καθαρισμού

Η ανάγκη για την καθαριότητα των χώρων που ζούμε, εργαζόμαστε και δραστηριοποιούμαστε αποτελεί σημαντική καθημερινή ανάγκη όλων μας. Η εταιρία μας στα πλαίσια διαχείρισης κτιρίων προσφέρει λύση για το θέμα της καθαριότητας, παρέχοντας εξοπλισμένα συνεργεία καθαρισμού που απαρτίζονται από επιλεγμένους, αξιόπιστους, άριστα εκπαιδευμένους καθαριστές. Επίσης απαρτίζονται από επόπτες καθαριότητας που αξιολογούν τις ανάγκες, επιβλέπουν και συντονίζουν τα συνεργεία, με στόχο την επίτευξη ενός καθαρού και υγιεινού χώρου.

Τα καθαριστικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται είναι άριστης ποιότητας και φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες προσαρμόζονται σαφώς στις ανάγκες του εκάστοτε χώρου.